Johannes Hansen: "Afsked"

Fra Johannes Hansens originale manuskript.
Trykt i Landsbladet omkring 1982.

Allegevel rettet til alligevel, økokomi rettet til økonomi, stark til stærk .


En vogn kom i det årle gry.
med oliestank og motorgny
den holdt for staldens døre.
Dens brummen blev din afskedssang.
for første og sidste gang
skal du nu ud at køre


Men dengang var du ung og kåd.
Du trivedes og drak og åd,
så det var skønt at skue.
Vi fandt, du var en sære fyr,
et mærkeligt hengivent dyr
som intet kunne kue.


Så mangen kvæld du hjem er vendt
med vommen fyldt og yveret spændt
fra engens grønne rige.
Og stod jeg da ved dørens kar,
du gned din mule mod min arm.
Et kærtegn uden lige.


En ko er...Ja, jeg ved besked...
i gårdens drift et enkelt led,
en brik i spillet blandet.
Dens ret til liv og dens værdi
skal måles ved økonomi
og ikke noget andet.


En dom er fældet, grum og hård.
åh, det er godt, du ej forstår,
hvad der om lidt vil hænde.
Du lade skal dit gamle liv
for slagtegangens dræberkniv,
før dagen er til ende.


Gik jeg i folden ud en stund,
du fulgte som en trofast hund
hvert skridt, jeg tog derinde.
Og dengang, du blev syg og led,
og sotens feber i dig sled,
var selv jeg syg i sinde.


Der voksed' frem og kom i stand
et bånd imellem dyr og mand
i tusind dages færden.
Jeg var dit menneske, for dig
en gud, der vidste råd og vej
for alting i din verden.


For gæld og skat gi's ej pardon.
Og følelser og produktion
må ingen sammenrode.
nej, det er både sandt og vist.
alligevel er jeg lidt trist
og underlig til mode.


En nat med sne og nordenvind
jeg hjalp dig selv i verden ind,
en bitte slimet unge.
Mens stormen føg om staldens sten,
dig slikkede så varm og ren
din mors travle tunge.


Et krampetræk, et smertensstøn,
og i dit blik en ordløs bøn
til mig om hjælp i nøden.
Og da jeg løste bindslets bånd,
din tunge slikkede min hånd,
skønt du var syg til døden.


Og sådan gled da dine år.
På vinterstald, på græs i vår.
Vi ældedes en kende.
Dit hele liv, en del af mit
har vi tilsammen gennemstridt.
For dig har løbet ende.--


De trak dig op på vognens lad.
Du brølede og bar dig ad,
så det var helt utrolig.
Du stred imod i angst og tros.
Men da jeg sagde: Kom så bos.
så kom du tryg og rolig.


Min lille dreng han kravled' op
og strøg den blanke kalvekrop
fra toppen af sin skammel.
Og tiden gik al tidens gang.
Og han er blevet stor og lang,
og du er blevet gammel.


Men livets kraft er stærk og sej,
En dag var du igen på vej
i spidsen for de fjorten.
Da, atter sund og veltilpas
du genindtog din gamle plads
som førerko for hjorden.


Jeg ved det godt: Nu smiler han
og tænker: åh, den tåbe, han
er vist lidt blød foroven.
For landbrug er forretning, du.
Det var det før, det er det nu
og ingen leg i skoven.


Og nu forsvandt Bent Vognmands bil,
hvor du står bunden nabo til
Jens Hansen gamle vædder.
Min tanke vil ej slippe dig.
Mens jeg går rundt og føler mig
som en beskidt forrædder.

I modsætning til tidlige digte benytter sig Johannes her også af jysk. "En sære fyr" findes ikke på rigsdansk. Det betyder ikke sær, som har en negativ last, men særegen, ejendommelig på en positiv måde. På den ene side speciel, ikke som andre, på den anden side aftrodser det en vis respekt.
Bare et enkelt 't' kan betyde alt: "Du brølede og bar dig ad, så det var helt utrolig." Utrolig er jysk og frisk, det er langt ud over det normale, ikke til at tro. Rigsdansk "utroligt" er afslidt, forbrugt og et forkommet fyldeord; det betyder bare lidt mere end normalt. På jysk ville Johannes have sagt: "så det wa hiel utroli". Han har altså lagt intetkønnet - som jysk ikke kender - på hel(t) men ikke på utrolig(t).