Højgård, Thyregod august 1986

Højgård, Thyregod august 1986
Højgård, Thyregod august 1986
Man ser hvorfor den blev kaldt Højgård med de to høje
Væste Hyw og Øste Hyw.
En mand i Thyregod troede der var skatte i højene og gravede en slagt grøft ind i Væste Hyw fra siden til gården. Sporet efter den kan ses endnu. En tid i 1930'verne var der flagstang på den, og der blev lavet fester der. Den har altid stået noget særpræget, fordi der mellem løvtræerne var en enkelt højere gran.