Jul på Højgård, Thyregod, 1927


Inhold: Dagbog 11.-31. dec. 1927
Skrevet af: Tage Rikart Sørensen, 10 år gammel, jævnstillet faderen Mathias Sørensens dagbog.
I: Tomme sider i hans fars, Mathias, dagbøger
Udskrift: Villy M. Sorensen


Hovedinhold:

Dagene op til jul oplevet af en tiårig dreng. Hvordan man skød nytår ind dengang. Ejner (14) og Svend (18) er hans storebrødre. Niels (13), Søren (27) og Marie (15) er børn af hans farbror Thomas Sørensen paa Lerbjerggaard nabo til. Pouline Mikkelsen var tjenestepigen, hun kom fra Dørken. Elmer var tjenestekarlen indtil jul, hvor han hørte op.
Tage skriver et par gange "spjel" og senere "spejl".
Stavningen er som Tage skrev.
Til sammenligning jævnstillet med faderen Mathias Sørensens dagbogsnotater fra de samme dage.


Søndag den 11. December 1927
I Dag er det koldt. Ejner har været paa Jagt nede i Fabror Thomas Skov. Far har været paa Jagt. Jeg ligger i Sengen i Dag. I Aften er Ejner over ved Marius. Nu vil jeg i Seng.

Mandag den 12 December 1927
I Dag har vi kørt en Hæsse ind i Laden. Pauline maatte over at hente Niels. Som skulde hjælpe ved at faa den ind, for jeg kunde ikke. Jeg er kommet op i Dag. I Aften saver Ejner ud, han sidder ude i Bryggeset. Jeg har lig bleve færdig med en Bog som hedder Herverts Krønike.

FADEREN MATHIAS: Vi har tage den gamle Rughæsse ind. Niels var ovre at hjælpe os; saa kørte vi med 2 Vogne. Det tog hele Dagen, der var ogsaa ca 30 Traver i den. Nu fryser ca 4% Barometreret falder.

Tirsdag den 13 December 1927
I Dag har jeg været i Skole. Vi har Tosken i Dag. I After saver Ejner og jeg ud, jeg lorer og tegner. Elmer Far Mor og Pouline inde i Stuen. Vi ser ve en Pitroliomslampe, for vi maa ikke have Eletisk lys. Det er Nordlys i Aften.
FADEREN MATHIAS: Elmer har kørt 5 Læs Roer ind. Det fryser haart. Vi har maskinet Rug.

Onsdag den 14 December 1927
I Dag har Elmer kørt 12 Tønder Ajle ud paa Rugmarken. Vi har Tosken i Dag. I Aften er Ejner i Thyregod, efter Spegelglas. Nu er han kommet hjem. I Aften laver vi Spjeller. Far mor og Pouline inde i Stuen.
FADEREN MATHIAS: Elmer har kørt 11 Løs Ajle paa Rug=mark No 8s. Det er ikke spiret endnu.

Torsdag den 15 December 1927
I Dag har jeg været i Skole. Far har været i Thyregod. Da jeg kom hjem, kom den ny Dyrlæge. Han skulde op og se til en Ko, som havde en daarlig Pat. I Aften er jeg ved at sætte Glas i min Spjel, Ejner saver ud paa et Skib. Pouline er hjemme i Aften.
FADEREN MATHIAS: Fra den 7 ds at regne har vi 26 Læs Roer hjemme at fodre med.

Fredag den 16 December 1927
I dag har jeg været i Skole. Pete Thomsen er her oppe. Ejner har været oppe ved Harald Madsen. Far er syg i Aften. Peter er oppe ved Johanneses. Ejner læser. Nu vil jeg i min Seng. Pouline har været i Thyregod i Dag.
FADEREN MATHIAS: Jeg og Ejner lagt Top paa ... Jeg gik tidlig i Seng daarlig tilpas.

Lørdag den 17 December 1927
I Dag har jeg været i Thyregod med en Høne. Jeg skulde have en Hue byt, saa fik jeg en varm Hue. Mor og Pouline har bagt Kager. Det sner meget i Dag. Jeg kørt i Slæde ude i Gaarden. I Aften læser jeg. Ejner læser ogsaa. Nu skriver jeg i min Lommebog. Mor og Pouline er ude at Malke. Jeg har lige faaet min Spjel hænkt fin op, inde i min Kammer.
FADEREN MATHIAS: Kontrol!. vi havde 140 Pd Mælk P. Thomsen 20,00 kr. Det er Vintertide.

Søndag den 18 December 1927
I Dag har Far og Pouline været i Kirke. Ejner og jeg har fodret. Fabror Søren har været her oppe. Ejner læser i Eftermidag. Jeg skriver i min Lommebog. Nu skal vi ud at fodre. Jeg har rejnet 22 stykker i Aften. Ejner skriver i sin Dagbog. Det er Nordlys i Aften, jeg tænker det vil Fryse. Vi skal have Aftenskaffe. Det er brune Kager. Vi har sunget i Aften. Jeg skriver i min Lommebog.
FADEREN MATHIAS: Jeg var til Kirke! hos S. P. {broderen smed Søren Peter i Thyregod By} og hos Dyrlægen! Det er koldt vinden i Nord!

Mandag den 19 December 1927
I Dag har jeg været i Thyregod. Jeg har været oppe paa Øster Højen, at køre i Slæde. Jeg gik paa Jagt efter Graaspurve. Far og Elmer har været i Thyregod efter Forderstoffer. Elmer og Ejner har renset i Dag. I Aften skal Ejner og Pouline til Ungdomsmøde i Thyregod. Vi faar Pebbernøder i Aften.
FADEREN MATHIAS: Vi har renset Rug! 4½ Sæk til Mølle! Thomas 222 Pd ....Rug.

Tirsdag den 20 December 1927
I Dag har jeg været i Skole. Jeg fik en sæt Klæder omme ved Eskel Pedersen. Jeg købte nogle Julegaver. Pouline Elmer og Ejner var ogsaa der nede. Da jeg kom hjem, tog jeg en Tænstikke, og tog en Kirnese, som jeg havde faaet i Skolen. Pouline tænte den, det gav et vældig Knald. Jeg slog min Finger. I Aften sidder vi inde i Studen.
FADEREN MATHIAS: Elmer samlet [..stenegrafi roe?]=Top og lagt paa .. I Thyregod. I Nat frøs det 11% C.

Onsdag den 21 December 1927
I Dag er det meget koldt. Jeg har rejnet 29 Stykker i Dag. I Aften skal Elmer hjem for han skal ikke være her længere. Pouline skal ogsaa hjem. Far mor Ejner og jeg er ene hjemme. Ejner laver ved hans Harmonnika i Aften. Mor og jeg skal til at skrive Julekort i Aften.
FADEREN MATHIAS: Elmer har dækket roer og være i Loen i Eftermd. Betalt E.[lmer] for 10 Dag a 2,00 Kr = 20,00 Kr. Skreven under paa en 5 Aarig periode i Thyregod Foderstofforening.

Torsdag den 22 December 1927
I Dag er jeg ikke i Skole. Der er meget Sne paa. Far er i Brande i Dag, nede at se til Faste Karen. Jeg fik Slæden bundet bag efter Mælkeslæden, det var morsomt. I Eftermidag er Ejner i Thyregod, saa skulde han gaa over til Fabror Thomas efter en Juletræ. Det rejner i Aften. I Aften er Ejner og jeg ved at Lege. Vi potede en Fingerbølle. Far er kommet hjem. Ejner skriver i sin Dagbog. Far læser i Avisen. Det blæser meget i Aften. Vi fik Aftenskaffe. Jeg skriver i min Lommebog i Aften.
FADEREN MATHIAS: Jeg har været i Brande. Vejeret er taaget Barometret falde! Isslag og blæst i Aften!

Fredag den 23 December 1927
I Dag er det Tøvejr, det rejner. Ejner og jeg har ry noget Vand, som ikke kunde trække. Jeg har flyt noget om ved Møddingen. Far har vasket Kvierne og Kalvene i Lysolvand. Ejner laver paa en Spejl i Eftermidag. Pouline skal til Thyregod. Moder bager i Eftermidag. Ejner og jeg har flyt noget Hø oppe paa Laden. Det er Taaget i Aften.
FADEREN MATHIAS: Det har været Tøvejr, sneen med en l Islag. Men nu After viser Tr [Termometret] frost med 1% C.

Lørdag den 24 December 1927
Ejner og Jeg har buste 3 Tønder Kaalrabier. Det har Sneet meget i Dag. Ejner Pouline og jeg har været i Kirke. Da vi kom hjem, var Svend kommet. Jeg fik i Julegave, en Pung af Pouline, af Mor fik jeg Børnenes Jul, af Far fik jeg en Lommebog. Og af Svend fik jeg to Bøger en som hed Raske Drenge, den anden hed, Den ægte Søgut. Vi fik Pebbernøder i Aften.
FADEREN MATHIAS: Juleaften! — Svend kom hjem ved 5 Tiden! Pouline og Drengene var til Kirke!

Søndag den 25 December 1927
Det er Frostvejr i Dag. Det er Sne paa. Pouline er hjemme. Svend og Far har været i Kirke. Ejner og jeg har fodret. Mor Ejner og jeg har været ene hjemme. Ejner og Jeg har stillet en Neg op, ude i Gaarden. Og der er saadan en mase Fugle der nede. Ejner skriver i sin Lommebog, det gør jeg ogsaa. Jeg har lige læst en Bog, som hed Raske Drenge. I Aften spiller vi 5 Kort.
FADEREN MATHIAS: Juledag! Jeg og svend var til kirke. 6% Frost! Vejret er ellers nogenlunde!

Mandag den 26 December 1927
I Dag har Ejner været til Tyrs med en Kvie. No. 30 har kalvet, hun fik en Tyrekalv. Jeg har gjort en Kobaas ren. I Aften er Svend og jeg over ved Fabror Thomas. Kirstine har været her. Saa skulde Pouline og Kirstine til Juletræ i Dørken. Det fryser i Aften.
FADEREN MATHIAS: No. 30 kælvet, en Tyr. Kvien (af No 31. Den l Ko) ved Forenings=Tyren. Det fryser 4% C.

Tirsdag den 27 December 1927
I Dag har Far været til Tyrs med Nr. 31. Ejner har været nede ved Dogteren med sit Ben. Svend har været over ved Jens Peter Hauge. I Aften er Klamen Marie og Niels her over. Vi legede.
FADEREN MATHIAS: Solgt en Kalv Vægt 78 Pund a 20 Øre = 15,40 Kr.

Onsdag den 28 December 1927
I Dag skulle Peter Krestensen køre Far Mor og Svend og jeg til Søndertoft. Ejner og Pouline er ene hjemme. Peter Krestensen skulde hente os Kl. 7. Men saa kom Smego og hentede os i Stedet for. Peter Krestensen kunne ikke, for det ville ikke lyse.
FADEREN MATHIAS: I Søndertoft {Mathias kone Kirstine var fra Søndertoft i Brande} paa Bil! Betalt renter for Decbr Termin 70 Kr.

Torsdag den 29 December 1927
Det er Frost vejer i Dag. Vi har dækket Sne paa Kaalrabierne og Kartoflerne. Johanne af Frederig har været her. Marie og Anna har været her. Pouline har fri i Dag, hun var i Plovsprub. Svend har rejst i Dag. Han rejste med to Toget.
FADEREN MATHIAS: Det fryser haart i disse Juledage 15-16% hvert nat.

Fredag den 30 December 1927
Vejr som i Gaar. Buch Jonasen har været her og taksir. Saa skulde jeg rende om til Martin Massen, for han skulde komme her om.
FADEREN MATHIAS: Buch Jonsen var her, for at Omassurerer Løsøre og Indbo! Den samlede vurdering=Sum er nu 18.215 Kr.

Lørdag den 31 December 1927
Vejr som i Gaar. Ejner og jeg har ryet en Kloak. I Aften skal Ejner og jeg ud at skyde Nytaar ind. I Aften har vi synget.

Referat:
Da Klokken blev syv, tog Ejner og jeg vor Træskostøvler paa og tog Pistolerne i Haanden, og gik. Da vi kom der over, tog Ejner en Tusse og tænte den. I Førstningen vilde den ikke bræne. Men saa tænte Ejner den igen, den gav en 3-4 Knal, og saa gav det et stort Spring ud i Gaarden, til Gnisterne stod om den. Saa kom de ud, og fangede os. Der kom Søren og Klamen og Niels og Vagn. Saa gik vi om til Peter Hansen, og skød der. Saa kom vi ind og fik Kager. Saa gik vi om til Terkel Mølle, og knallede løs. Saa kom Terkel ud og sagde at vi skulde komme indefor. Da vi kom ind var jeg ved at tage mine Træskostøvler af, faldt jeg paa Gulvet og de andre grinede ad mig. Vi fik Kager. Saa var vi omme ved Morten Sørensen. Vi skød al hvad vi kunde. Jeg havde en Rør og en Stykke Træ, som var en Søm i enden af. Saa hørte vi et lille Barn der var ved at græde. Derefter gik vi over til Peter Henrigsen. Jeg skød, og stoppe Toldede i. Saa blev der kaldet at vi skulle ind. Da vi kom ind, fik vi Pebbernøder. Saa gik vi over til Marie Klemsen. Der gav Vagn vor nogle Kager saa gik vi hjem, og gik i Seng. Nu er den Aften sluttet.
FADEREN MATHIAS: Idag er vejret mere mild 4% frost Træer og Busker er er hængende fulde af Rim! Nu snar ebber Aaret ud og det nye gaar ind. Ja, vi vil nu sige Gud Tak for Aaret som svant og saa vil vi begynde det Nye Aar i den Tro, at han som hjalp os igennem det gamle Aar ogsaa vil være med os i det ny!
"Det lakker nu mod Aften brat,
bliv hos os Herre Dag og Nat!"
{Nicolaus Selnecker 1572, Grundtvig 1837 og 1853}