Højgård, Thyregod 1906

Sidst opdateret: 20. maj 2005


Brev fra: Mathias Sørensen *1878 †1967, Højgård, Thyregod
Til: Kirstine Søndertoft *1880 †1930, hans kæreste, som tjente i Brande by
Dato: 7. Marts 1906
Om: Anders Christoffersen vil sælge Højgård, Thyregod
Beskrivelse af gården.


Hovedinhold:

Mathias Sørensen var, som det ses i begyndelsen af brevet, murer. Men han havde ikke meget at gøre om vinteren, hvor han bødkerede ajletønder. Derfor mente han, det var bedre at have en gård, når han lagde sig familie til. Kristine var vel ikke imod dette. Her skildrer han gården, der senere bliver kaldet Højgård.

"at Jorden er god, men Bygningerne ikke, det sidste kan jo da omlaves, men ikke det første. Jeg synes det var en passende Ejendom for os. Der er ialt 34 Td Land. Besætningen er: 4 prægtige røde Kør 1 Følhoppe, 1 Plag, 3 Kalve 4 Svin og 8 Smaagrise, det saa godt ud, men Foder, til Besætningen var der ikke ret meget af."

Mathias var som dreng rendt op og ned ad de to broncealder-høje omkring gaarden. De kaldes "Væste Hyw" og "Øste Hyw" fra himmelsretningerne. Mathias syntes det var saa sjov at rende op og ned ad dem.

"ikke brøle over det": Kirstines bror var gået hen på kroen og havde drukket sig ud af afholdsforeningen. Det var dengang ikke noget at grine af.


Thyregod d. 7 Marts 1906

Kære Kirstine !!

Tak for dit Brev, Du er rigtignok flittig til at skrive til Din Ven. Jeg har saa mange Breve i den Tid saa det er næsten én hver Dag, Ja, nu maa Du ikke blive bange for det er da ikke kjærstebreve jeg har faaet, men det er af en hel anden Slags. Det er Murersvende fra nær og fjærnt i landet, som søger Arbejde hos mig, jeg har jo søgt om Murersvende i Ugens Nyheder. Nu har jeg skrevet til 2 Svend, den ene i Horsens, den anden i København, om de vil møde til Arbejde den 1=ste April. I Mandags var jeg i Lønaa hos Frederik Villumsens. Fra hans Mark er 13 Td Land bortsolgt, derpaa skal der bygges 2 Huse, en Stuehus og en Krehus, Stuehuset blive 5 Fag den anden Hus lidt Større. Jeg skal have 3,75 Kr for Murarbejdet.
    Men maaske jeg faar andet at gjøre ind at mure. I Gaar var jeg nemlig ude paa Ejendomshandel og havde jo selfølgelig Thomas med. Vi var oppe hos Anders Christoffersen, som Du ved vi talte om, og vi forhørte spurgte ham ad, om han vilde sælge, og det vilde han. Vi fik saa det meste at se baade uden og inde vi var jo ogsaa en Tur i Marken, endskønt det var en volsom Regnvejr. Ja, det kan jeg nu siden fortælle Dig, men én Ting vil jeg alligevel bemærke, at Jorden er god, men Bygningerne ikke, det sidste kan jo da omlaves, men ikke det første. Jeg synes det var os en passende Ejendom for os. Der er ialt 34 Td Land. Besætningen er: 4 prægtige røde Kør 1 Følhoppe, 1 Plag, 3 Kalve 4 Svin og 8 Smaagrise, det saa godt ud, men Foder, til Besætningen var der ikke ret meget af. Vi skildtes saa med den Aftale, at jeg skal derop én af de første Dage og faa talt om et og andet før vi gaar vidre i Sagen.
    Ja, kære Kirstine jeg kommer paa Søndag om alt gaar vel jeg kommer saa til Brande ved 3 Tiden, og saa følges vi ad derover. Saa med det samme faa jeg vel noget at vide om, hvad Du og Dine synes i denne Sag, som jeg nu har talt om.
    Ja, Gud ved om vi to engang skal komme til at Bo deroppe imellem disse to KæmHøje [Kæmpehøje], Disse Høje, jeg som Barn tit og mange Gange har løbet op og ned ad, jeg syntes det var saa morsom. Ja kære Kirstine bliver det ikke dette Sted, saa er der vel en anden, der blive vil Raad.
Det var da meget kedelige med din Broder, Peter, men Du maa ikke gaa og brøle over det, som Du siger, for det hjælper ikke ham noget, og Du har ondt deraf. Ja, han kommer nok til at indse hvor daarlig det er for ham selv, og tillige den store Sorg han gør Eder. Han burde betænke, hvor god en Hjem han har haft i Søndertoft, og skønne lidt bedre derpaa. Søster Karen var hjemme sidste Lørdag og Søndag jeg skulle hilse Dig fra hinde. Jeg var til Alters sidste Søndag. Om Eftermiddagen var Pastor Thanning i Kirken. Jeg længes efter Dig -- og Du efter mig .... Gudskelov at vi har det saaledes, at vi kan sige:

    Haand i Haand din Kind mod min
    - endt er Livets golde Tørke
    Indtil Døden er jeg Din
    og jeg vier Dig min Styrke

Modtag saa din Vens bedste og varmeste Hilsner. Din egen
    Mathias Sørensen