Ondemose skifte, Thyregod mark, 1885

Sidst opdateret: 18. maj 2005


Moseskifte 12 1/2 alen bred i Ondemosen, Thyregod mark
Fra: Christen Jørgensen, matr. 6 Thyregod by
Til: Anders Chrisan Pedersen, Thyregod by
Dato: 10. Juni 1885
Pris: 200 kroner
Lodsejere nævnt: Christen Jørgensen matr. No. 6A (1832 Jacob Gotfredsen).
(har delt sit skifte i 9 dele)
Anders Andersen af Enkelund har skifte ved siden af
Jens Olesen i Dørken har skifte ved siden af

Jeg underskrevne Christen Jørgensen Ejer af Gaard Matr. No 6a i Thyregod By og Sogn afhænder og overdrager herved til Anders Christian Pedersen i Thyregod By et Stykke Mosejord af Thyregod Byes Fælleds Mose Ondemose kaldet beliggende i Matr. No 5 i samme Bye, og som ved Moseudskifting under 11 Februar 1832 Thinglæst 9 Januar 1835 er ansat under No 10 til daværende Ejer af min Gaard No 6a Johan Jacob Gotfredsen, det er ikke det hel Skifte jeg her afhænder, da jeg har delt det i flere smaa Skifter, det her afhændede er den niende Skifte, fra vestre Side og grændser i Vest til Anders Andreasens Skifte af Enkelund i Syd til Dørken Markskjel i øst til Jens Olesens Skifte af Dørken i Nord til Land eller Moseveien saalange der er Tørv, 2 Tørv at grave. Skiftet er 12 1/2 Alen bred i søndre Ende ved Dørken Skjel men lidt bredere mod Nord til Land eller Mosevejen nemlig 15 Alen bred der hvor den nordre Linie blev trukken over og Skjelpæl sat lidt ude fra Land.-
Dette her betegnede Skifte skal herefter tilhøre Anders Christen Pedersen til Brændselsgravning og hans Efterkommere med fri Vejfart dertil og fra, ad Byens Mosevei som vedligeholdes i Forening af alle Moseejende i Forhold til Brugen, det med de samme Rettigheder og Herlighed som saadant ifølge Udskiftningen er tillagt min Formand eller min Gaard No 6a i Thyregod, idet han indræder med sit her udviste og afmaalte Skifte aldeles i mit Sted i saa Henseende, da han derfor har fyldestgjort mig med 200 Kroner skriver To Hundrede Kroner.

Thyregod den 10 Juni 1885
    Christen Jørgensen

Til Vitterlighed
    Søren Nielsen
    Ludvig Schnedler