Pæjes Haw

Sidst opdateret: 31. okt 2011


Forfatter: Thomas Sørensen *1870 Leerbjerggård, Thyregod †1962 Thyregod By
Dato: Januar 1945
Om: Peder Pedersens have på gården Skovlund, Thyregod
Citeret fra: Johannes Krusborg "Thyregod sogn", 1980. side 108-110
Forkortet og redigeret noget. Thomas Sørensen stavede ret jysk og ordblindt, og stykket om Pæjes Hau i bogen er allerede aldeles stærkt redigeret.
Sådan skrev og stavede Thomas, et eksempel i hans "Slægtsbog" (fra hans mors hjem i Skjærris, Brande): "Peder Knudsen var lit ejendommelig paa flere maader. Han havde ladet sin Ligkiste lave flere Aar før din Død. Den stod oppe paa loftet og Mor fortalte, vi Børn var bange for at gaa forbi den, Peter Knudsen død 1856 - 82 Aar. Men Sorgen var ikke stor da Peter døde, det fremgaar af følgende. Thomas og Karens Børn var Vogsne da han døde. Paa begravelse, Dagen om Aftenen var de samlet ude i Karlekamret. Mundtre har den Flok været, og den Aften var der Dans, men det var jo en afsides sted. For at det ikke skulde høres, blev der en, sat tel at holde en Dyne for Vinduet ud tel Gaarden, for at dæmpe Tonerne og sjærme for Lyset. Klemmen en af de yngste stod op i Sengen og strøg Violinen."


Hovedinhold:

Thomas Sørensen, der voksede op på og senere drev Leerbjerggård, nabo til Skovlund, beskriver haven, dens træer, blomster og frugttræer og de forsamlinger der blev afholdt i den og de fester der blev fejret der.
Og han beskriver Pæje, der plantede haven og spillede violin, og Pæjes far Jens Jensen, der plantede træer hele året.
(At Jens Jensen kunne have en søn ved navn Peder Pedersen kom af, at Jens Jensen var gift indtil 1828, da hans kone, som ingen børn fik, døde. Tjenestepigen Else Marie fødte Peder året før i 1827 og udlagde en "omvandrende person Peder Pedersen" til fader. Da konen døde næste år giftede Jens Jensen sig med Else Marie og fik ialt ni børn med hende.)Pæjes Haw
At plante har jeg altid interesseret mig meget for og set på som noget betydningsfuldt. Et hjem omgivet af læ og hegn om have og mark, har altid stået for mig som et af de størte mål, lige fra jeg var dreng. Jeg så det hver dag, når jeg kom om vest for vor hjem. Her lå "Pæjes Haw", som vi sagde. Det var vor nabos have mod vest.
   For 60 år [omkring 1885, da forfatteren Thomas Sørensen var barn] siden var denne have i sin bedste alder. Da var træerne vel ikke så store som nu, men der var flere. Den havde et godt underlæ, som mangler nu. Der var mange æbletræer, imellem 20 og 25. De stod dengang i deres bedste udvikling omkring 30 år gamle. På den tid var der herude ingen andre frugttræer. Nu er de gået ud, men for 60 år siden stod de fulde af frugt.
   Ja, hvor har den have livet op i landskabet. Gik man fra Thyregod med vejen sydpå, kom man på venstre hånd først til nogle bakker beklædt med lyng, så en dam og nogle tørvegrave. Men når man kom lidt længere op, så var det helt forandret. En dejlig lund med store træer, ege, bøge, ask, elm, elle, poppel, birk, bævreasp og på diget syrener og enkelte grantræer. En forårsdag var det hvidt af anemoner i det grønne under træerne, og sådan er det endnu. Der var desuden påskeliljer og bregner. Oppe ved gården stod frugttræerne fulde af blomster. Var det sært, om det syn kunne vække drømme hos en dreng og få ham til at bygge luftkasteller.

   Men hvor kunne den mand, som ejede gården for 150 år [snarere 100] siden fremtrylle al den herlighed? Nu er det jo ingen sag: Vejledning er nem at få. Vi har konsulenter til at give råd, og vi har hedeselskabet. Vi kan få planter til halv pris o.s.v. - Men for 150 år siden! Da var der ingen konsulenter til, hedeselskabet heller ikke. Der gaves ingen tilskud til indkøb af planter, og der var ingen planteskoler i miles omkreds. Den man, der ejede gården "Skovlund" for 60 år siden, hed Peder Pedersen, han var da 57 år og hans fader, som har plantet de mange træer, hed Jens Jensen, men han var død på den tid, her er tale om. Jens Jensen havde hentet træerne ovre på herregården Nedergård [Grættrup Nedergaard, stor gård c1890 senere udstykket, ingen herregård] ved Nørre Snede. En ejendommelig mand var han, folk sagde om gamle Jens, at han plantede hele året rundt. Ja, han kunne få alt til at gro. Sønnen Peje, der ejede gården i 1884, var født 1827.
   Haven er vel plantet omkring 1850. Nu står der 59 ege, 45 ask, 11 bøge, 25 elm, 12 popler, 1 birk og nogle elle og bævreasp. En eg er 23 tommer (60 cm), en poppel 28 tommer (73 cm) i diameter. De højeste træer rager 30 alen (19 m) til vejrs. Men modgang har haven haft. Under forrige krig kom gården i handel. Og de skiftende ejere havde ikke alle syn for skønheden ved de store træer, og der faldt mange af dem, både store ege, bøge og ask for øksen. En granplantage nord for haven, som var 25 år gammel, blev hugget ned og solgt. Det skæmmede haven en del. Men Pæjes hau har alligevel været en pryd for egnen og til glæde for ungdommen. Mange store møder er afholdt under de store kroner.
   Jeg husker især to møder. Det var sidst i halvfjerdserne og i firserne. Da talte hedningemissionæren K. P. Børrensen, som på den tid holdt møder flere steder her i landet. Disse møder var godt besøgt. Jeg husker de mange vogne, heste og folk, som var samlet den varme, lyse sommerdag. Det var ikke alene ved Peder Pedersens gård, men ved nabogården øst for - vores gård - at vogne og heste blev stillet. Der var kommet folk langvejs fra.
   Det andet store møde fra en senere tid var med afholdssagens forkæmper Larsen Ledet som hovedtaler. Jeg husker især hans gebærder. Det var kromændene, han var ude efter. Larsen Ledets ord lød: "Mange, der øvede den gescheft, burde", så kom hans gebærder uden ord, men skulle hans bevægelser omsættes i ord, var det blevet: "Klynges op i det højeste træ i haven". Ungdommen har leget og danset her den lyse sommernat. Der er holdt møder og fester lige op til vore dage.
   Jeg husker også, hvor vi børn i nabogården i en dejlig, stille sommeraften kunne høre Peje stryge sin violin til glæde for sine. Han var musiker og blev ved med at spille til helt op i sin alderdom. Vi undrede os mangen gang over, at han kunne blive ved at lokke tonerne frem. Hans hænder og fingre blev stive og krumme og hans hænder og arme rystede, men spille det kunne han. Ja, det var et lille glimt af det, der er sket i "Pæjes Haw" i det lange spand af år.