Thyregod kirkebog i Ejnar Bjerres udskrift

Sidst opdateret: 18. maj 2005


Thyregod og Vester kirkebog 1713-23 i Ejnar Bjerres udskrift

1713-23 traditionel, komplette tekster Døbte Døde Trolovede og Ægteviede
1713-23 oversigt: linie per indskrift, klap-ud version Døbte Døde Trolovede og Ægteviede
1713-23 sorterbar: linie per indskrift, klap-ud version Døbte Døde Trolovede og Ægteviede


De første år er nu indtastet, og der vil nu blive en pause, indtil databasen, der skal opbygges, er kommet i gang og det bliver klart, hvilke oplysninger der er nødvendige i den. Forskellige ændringer i formaterne bliver sikkert nødvendige. Se nedenfor.

Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot een kirkebog er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne oplysninger ville jeg være taknemmelig for et mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her:

På denne måde er nogenlunde opklaret, at navnene Banche, Bange i Dørken vel kommer fra Bankgården. Korrekt jysk er bank, som på rigsdansk skrives bakke.

Tak går til:
Hanne B. Stegemüller, Ib Hansen, Ejner Gjødsbøl Pedersen, Aage Møller-Nielsen


LIDT OM DET TEKNISKE
Udskrifterne Ejnar Bjerres af Thyregod kirkebog 1713-1814 (viede -1865) og min af Brande kirkebog 1773-1814 (også degnens 1793-1814) eksisterer allerede. Jeg har villet have et format, hvor jeg kan generere fx traditionel kirkebogsformat i HTML, de sorterbare lister, og en liste til en database fra den samme grundtekst med markeringer. I alt er der tale om fem forskellige formater ud fra en grundtekst med markeringer i XML. XML er et meget mere generelt markeringssprog end HTML. Her er et eksempel fra Thyregod kirkebog:

<daab ID="2085" KIRKE="t"><dato>31.10.1717</dato> <t>No. 85. d. 31 Oct. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod</t><k>t</k><t> Kirche Knud Jacobsens</t><dfar>Knud Jakobsen</dfar><t> liden Søn fra Aagaard</t><dsted>Ågård</dsted><t> nafnl. </t><vdnavn>Christen</vdnavn><dnavn>Christen</dnavn><enavn>Knudsen</enavn><t> frembaaren af min Hustrue</t><dbaar>Anne Meyer</dbaar><t>. Fadderne: Christen Naldal og Peder Naldal af Seyerup</t><df>Christen Naldal<sted>Sejrup</sted></df> <df>Peder Naldal<sted>Sejrup</sted></df><t> Anders Sørensen af Hønskou, </t><df>Anders Sørensen<sted>Hønskov</sted></df><t> Morten Eschesen af Tyrregod</t> Morten Eskesen<df><sted>Thyregod by</sted></df><t>, Villum Jensens Hustrue af Hønskou </t><df>Villum Jensens hustru<sted>Hønskov</sted></df><t>, Peder Pedersens Hustrue ibid.</t><df>Peder Pedersen hustru<sted>Hønskov</sted></df><t>, Hanne Pedersdaatter paa Hastrup</t><df>Hanne Pedersdaatter<sted>Hastrup</sted></df><t>.</t> </daab>

Den originale tekst står mellem <t>..originaltekst..</t>, der er flere af dem. <dfar> er faderen i normaliseret form. Denne dåb er i Aagaard men <dsted> har den normaliserede TRAP-form Ågård. <df> står for dåbs-fadder omtrendt i Brejl normalisering osv.

Når jeg har fået ca. 10 år ind i hver kirkebog, bliver der en pause, indtil jeg får databasen igang. Titler vil komme til har jeg mærket: Hr., Mons. og lignende. Også erhvervsbetegnelser som Skræder, Væver, Spillemand, Hjuler etc. Specielt spiller jeg med stor glæde for øjeblikket med rollemodeller til databasen for slægtsskabsbetegnelser som moster, svoger, stedmoder etc. En person har en far og en mor og 0, 1 eller flere ægtefæller. Det er grundstenen, så at sige. Hvem findes i samlingen af mostre til en person? Nogle af dem er ukendte i familien, så de må hægtes på en person til senere mulig opløsning. I øvrigt kan man skelne finere der på skandinavisk end på tysk, hvor der kun findes tanter = mostre + fastre + tanter.